პაციენტზე მორგებული მედიცინის ჰოლისტიკური ხედვა

პრაქტიკოსი ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობის ხარისხი საკვანძო საკითხია მკურნალობის ეფექტური გამოსავლისა და პაციენტთა კეთილდღეობის მისაღწევად. ასეთი ცოდნის საფუძველზე, პრაქტიკაში არსებული ტრადიციული მზრუნველობის პარადიგმა  შეიძლება შეიცვალოს პაციენტზე ორიენტირებული მზრუნველობით,  რომლის საფუძველსაც წარმოადგენს პაციენტი.

შემოგვიერთდით იმის გასაგებად, თუ როგორ უნდა დავიწყოთ პაციენტზე მორგებული ურთიერთობა, რომელიც მოიცავს პაციენტზე მორგებულ ზრუნვას, პაციენტზე მორგებული მზრუნველობის ბიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ ასპექტებს და იმ უნარებს, რომლებსაც აუცილებლად  უნდა ფლობდეს ჯანდაცვის პროფესიონალი.

ამ სასწავლო მასალის პრაქტიკული სავარჯიშო  შექმნილია ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ქართული განყოფილების (GLAE) მხარდაჭერით.

კვირის მასალა:

პირველი ვიდეო – “პაციენტზე ორიენტირებული კომუნიკაციის შესავალი”

აპლიკაციის (აპლ) ლინკი https://www.xpeer.app/

ios