საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11

0186, საქართველო

ტელ: (032) 2 912 947

ელფოსტა: info@glae.org.ge