საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა

თ. გელაძის სახელობის საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა წარმოადგენს არაკომერციულ იურიდიულ პირს, რომელშიც გაერთიანებული არიან ეპილეფსიის მქონე ადამიანებთან მომუშავე პროფესიონალები და მეცნიერები.

  • პროფესიონალთა ცოდნის დონის ამაღლება;
  • ეპილეფსიის მართვის გაუმჯობესება;
  • ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და დანერგვა;
  • ეპილეფსიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევების გააქტივება;
  • დაავადებულთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;
  • პაციენტთა უფლებების დაცვა და საზოგადოებში მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგის (საქართველოს ეპილეფსიის ლიგა) საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბდა 1996 წელს, ქ. თბილისში, აკად. პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტის ეპილეფსიის ცენტრის ბაზაზე, ქართული ეპილეფტოლოგიური სკოლის ერთ-ერთი დამაარსებელის აკად. თინა გელაძის თაოსნობით.

ორგანიზაციის ინაუგურაცია მოხდა ქ. დუბლინში (ირლანდია), 1997 წელს, ეპილეფსიის 22-ე საერთაშორისო კონგრესზე, სადაც საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა აღიარებულ იქნა ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ქართულ განყოფილებად. საქართველოს ლიგის პირველ პრეზიდენტად არჩეულ იქნა აკად. თინა გელაძე.

2012 – წლის 29 თებერვალს, აკად. თინა გელაძისა და მისი მოსწავლეების მიერ დაფუძნდა ა(ა)იპ “თინა გელაძის სახელობის საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა” (ს/კ 404932098), რომელსაც მიენიჭა ლიგის დამაარსებლის – აკად. თინა გელაძის სახელი.

დამფუძნებლები: თინა გელაძე, ნინო/ნანა ტატიშვილი, მაია ჯიბლაძე, ოთარ თოიძე, სოფიო კასრაძე

2012-2019 წ.წ. – საქართველოს ეპილეფსიის ლიგის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა ნინო/ნანა ტატიშვილი

პროფ. თ. გელაძეს მიენიჭა საქართველოს ეპილეფსიის ლიგის საპატიო პრეზიდენტის წოდება.

საქართველოს ეპილეფსიის ლიგას ჰყავს გამგეობა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი, ხაზინადარი და უშალოდ ყოფილი პრეზიდენტი.

2019-2022 წ.წ. გამგეობის წევრები

შეიქმნას ისეთი სამყარო, სადაც არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე არ იქნება შეზღუდული ეპილეფსიის მიზეზით

„თ. გელაძის სახელობის საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგის“ ჯილდო დაარსდა 2017 წელს, ლიგის გამგეობის წევრების ინიციატივით.

ჯილდო ეძლევა პიროვნებას, რომელსაც ლიგა აღიარებს, როგორც განსაკუთრებულად გამორჩეულ პიროვნებას, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში ეპილეფსიის დარგში საგანმანათლებლო პროცესებისა და სამეცნიერო კვლევების გააქტივების კუთხით, რამაც განსაკუთრებული ზეგავლენა იქონია პაციენტთა მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მათი მხარდაჭერის საქმეში.

პრემია შედგება დიპლომისგან და მოიცავს წელიწადში ერთხელ საქართველოში საერთაშორისო კონფერენციებსა და სამეცნიერო შეხვედრებში მონაწილეობისთვის რეგისტრაციის საფასურს და ცხოვრების ხარჯებს.

საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგის ჯილდოს ლაურეატები
Emilio-Perucca

მეირ ბიალერი

2017 წ. ისრაელი

Federico-Vigevano

ფედერიკო ვიგევანო

2018 წ. იტალია

Emilio-Perucca

ემილიო პერუკა

2019 წ. ავსტრალია
Cigdem Ozkara

ჩიდემ ოზკარა

2022 წ, თურქეთი
T. Tomson

ტორნბორნ ტომსონი

2022 წ, შვედეთი