სასწავლო პროგრამა „კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“ განკუთვნილია სერტიფიცირებული ნევროლოგებისთვის/ბავშვთა ნევროლოგებისთვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კლინიკურ ელექტროენცეფალოგრაფიაში, სასწავლო კურსისა და სასერტიფიკატო გამოცდების წარმატებულად დასრულების შემდეგ მიიღონ სერტიფიკატი „სპეციალიზაცია – კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“.

განაცხადის ფორმა იხილეთ აქ