2023 წლის 2 სექტემბერს, ქ. დუბლინში (ირლანდია), ეპილეფსიის 35-ე საერთაშორისო კონგრესზე, ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის მიერ, საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა, როგორც საერთაშორისო ლიგის წევრი 1997 წლიდან, დაჯილდოვდა სიგელით საქართველოში ეპილეფსიის მქონე ადამიანების ოცდახუთწლიანი ზრუნვისთვის ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის მისიისა და პრინციპების შესაბამისად.