ეპილეფსიის 34-ე საერთაშორისო კონგრესი

ეპილეფსიის 34-ე საერთაშორისო კონგრესი – 28 აგვისტო-01 სექტემბერი, 2021 (ვირტუალური)

CONy

მე-15 საერთაშორისო კონგრესი “კონტროვერსიები ნევროლოგიაში” (CONy 2021) – 23-26 სექტემბერი, 2021 (ვირტუალური)

ეპილეფსიის მე-14 ევროპული კონგრესი – 9-13 ივლისი, 2022, ჟენევა, შვეიცარია

მე-16 საერთაშორისო კონგრესი “კონტროვერსიები ნევროლოგიაში” (CONy 2022) – 24-27 მარტი, 2022 (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი)