2023 წლის 21-22-23 ნოემბერს, ქ. თბილისში, ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ბაზაზე ჩატარდება სასწავლო კურსი-სემინარი

„ეეგ-კვლევის ფუნდამენტური საფუძვლები და კლინიკური მნიშვნელობა“.

ტრენინგს ატარებს მიუნხენის (გერმანია) ეპილეფსიის ცენტრისა და ეეგ-ლაბორატორიის კლინიკური ხელმძღვანელი, ნევროლოგი-ეპილეფტოლოგი-კლინიკური ნეიროფიზიოლოგი პროფ. სოეილ ნოხტარი (Prof. Soheyl Noachtar).

სასწავლო კურსი აკრედიტებულია სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს სააკრედიტაციო საბჭოს მიერ.

სასწავლო კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობაა – 20 მსმენელი

პარალელური სესიის სახით, 2023 წლის 21-22-23 ნოემბერს,  ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ელექტროფიზიოლოგიურ ლაბორატორიაში, ეეგ-ტექნიკური შემსრულებლებისთვის ჩატარდება ტრენინგები „ეეგ-კვლევის ხარისხიანი განხორციელების პრაქტიკული საკითხები“. 

ტრენინგს ატარებს მიუნხენის (გერმანია) ეეგ-ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ელექტროფიზიოლოგი ქ-ნი რენატა პიჩინოტი.

სასწავლო კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობაა – 10 მსმენელ

 

რეგისტრაცია სარეგისტრაციო თანხა რეგისტრაციის ბოლო ვადა
1 ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის ქართული განყოფილების წევრებისთვის 250 ლარი 10 ნოემბერი, 2023 წ.
2 ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის ქართული განყოფილების არა-წევრებისთვის 300 ლარი 10 ნოემბერი, 2023 წ.
3 ეეგ-ტექნიკური შემსრულებლებისთვის 200 ლარი 10 ნოემბერი, 2023 წ.

 

საბანკო რეკვიზიტები:

თიბისი-ბანკი

ა/ნ GE22TB7259036020100008

„მედიკოსთა დახელოვნების სკოლა“

 

კურსის პროგრამა (PDF)

დანიშნულებაში მიუთითეთ გვარი, სახელი, პირადი ნომერი – ეეგ-სემინარი