ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის ქართული განყოფილების საგანმანათლებლო ცენტრი
ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმა „კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფიის“ სასწავლო კურსის მსურველთათვის, 2018-2019 წ.წ

„კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“
სპეციალიზაციის მაძიებელთათვის
2018-2019 სასწავლო წელი

პროგრამის ხელმძღვანელები:
სოფიო კასრაძე  და ნანა ტატიშვილი

პროგრამის შესახებ: 
ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ქართული განყოფილების (GLAE) სასწავლო პროგრამა „ კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია “  განკუთვნილია სერტიფიცირებული ნევროლოგებისთვის/ბავშვთა ნევროლოგებისთვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კლინიკურ ელექტროენცეფალოგრაფიაში, სასწავლო კურსისა და სასერტიფიკატო გამოცდების წარმატებულად დასრულების შემდეგ მიიღონ სერტიფიკატი „სპეციალიზაცია - კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“.
პროგრამის მიზანი
კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფიის სპეციალიზაციის მაძიებელმა ისწავლოს სტანდარტული  ელექტროენცეფალოგრაფიის როგორც ჩატარების, ისე მიღებული ჩანაწერის ინტერპრეტაციის საფუძვლები.  შეისწავლოს ეეგ-კვლევის მნიშვნელობა ისეთი დაავადებების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში როგორიცაა ეპილეფსია, სხვადასხვა ეტიოლოგიის მწვავე და ქრონიკული ენცეფალოპათია, ცერებროვასკულური და დეგენერაციული დაავადებები, თავის  ტვინის ტრავმული დაზიანება, კომა და ტვინის სიკვდილი, ძილ-ღვიძილის ციკლის დარღვევები და დაავადებები.
პროგრამის მოდულები
    1. ელექტროენცეფალოგრაფიის ფუნდამენტური საკითხები - ფიზიოლოგია და პათოფიზიოლოგია
    2. ეეგ-კვლევის კლინიკური ღირებულება/შეფასება მოზრდილებში
    3. ეეგ-კვლევის კლინიკური ღირებულება/შეფასება ბავშვებში
    4. ბავშვთა ასაკის ეპილეფსიები და ეეგ-კორელანტები
    5. მოზრდილთა ასაკის ეპილეფსიები და ეეგ-კორელანტები
    6. პოლისომნოგრაფიის ფუნდამენტური საკითხები-ფიზიოლოგია და პათოფიზიოლოგია
    7. პოლისომნოგრაფიის ჩვენებები ძილ-ღვიძლის ციკლის დარღვევების/დაავადებების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში (ძილის ობსტრუქციული/ცენტრალური აპნოე, ინსომნია, ნარკოლეფსია და იდიოპათური ჰიპერსომნია,  მოუსვენარი ფეხების სინდრომი, სწრაფი ძილის დარღვევები და სხვა პარასომნიები).
    8. ეეგ - კორელანტები ენცეფალოპათიების, კომური მდგომარეობის, თავის ტვინის ტრავმული დაზიანებისა და ეპილეფსიური სტატუსის დროს

ტექნიკური აღწერილობა
სწავლის ხანგრძლივობა: 
სწავლის ხანგრძლივობაა 8 თვე, სწავლა დაიწყება 2018 წლის 15-სექტემბერს და დასრულდება 2019 წლის 15 ივნისს. 25-დეკემბრიდან 01 თებერვლამდე იქნება არდადეგების პერიოდი. სწავლა იწარმოებს მოდულების მიხედვით. მაძიებელს სასერტიფიკატო გამოცდაზე გასვლის უფლება ექნება მხოლოდ კურსის ყველა მოდულის გავლის  შემდეგ. 
სასწავლო კურსის მოდულის გავლა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის ქართული განყოფილების (GLAE) მიერ ოფიციალურად გამოცხადებულ პერიოდებში (რიცხვებში).
სასწავლო კურსის მოდულების გასავლელად ტუტორსა და ლაბორატორიას მაძილებელი საკუთარი ნებით აირჩევს იმ კანდიდატებიდან, რომლებითანაც ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის ქართულ განყოფილებას (GLAE) ექნება გაფორმებული ხელშეკრულება.
თოეული მოდული მოიცავს ლექცია-სემნარებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობას.
ლექცია/სემინარები ჩატარდება კვირაში ერთხელ, საღამოს 16:00-დან 18:00-საათამდე, ტუტორის მიერ მითითებულ ადგილზე. 
პრაქტიკული მუშაობა შესაძლებელი იქნება როგორც ტუტორის მიერ მითითებულ ლაბორატორიაში, ისე მაძიებლის სამუშაო ადგილზე (ასეთ შემთხვევაში, მაძიებელი ყოველდღიურ დამოუკიდებელად შესრულებულ სამუშაოს კვირაში ერთხელ  წარუდგენს ტუტორს რევიზიისთვის).  
ყოველი მოდულის დამთავრების შემდეგ, მოდულის პერიოდში მაძიებელის განხორციელებული აქტივობების საფუძველზე,  მოდულზე პასუხისმგებელი ტუტორის მიერ გაიცემა შესაბამისი საბუთი (ტუტორის ხელმოწერით), აუცილებელი ინფორმაციით (დასწრება, წარმოდგენილი სამუშაო და ა.შ.).
სწავლების ენა: ქართული, დამატებითი საკითხავი მასალა იქნება ინგლისურ ენაზე. 
მისაღები პროცედურები
პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა, საკონტაქტო მეილზე (sofiakas@gmail.com) უნდა გადმოაგზავნონ: 
    • პირადობის მოწმობის ასლი, 
    • ნევროლოგის/ბავშვთა ნევროლოგის სერტიფიკატის ასლი, 
    • ავტობიოგრაფია (CV) და 
    • ელექტრონულად შევსებული სააპლიკაციო ფორმა.
საბუთების მიღების ბოლო ვადაა  2018 წლის 15 აგვისტო. სწავლა დაიწყება 2018 წლის 15-ი სექტემბრიდან.
15-დან-დან 30 აგვისტომდე ჩატარდება მიღებული საბუთების რევიზია და კურსისთვის შეირჩევა მაქსიმუმ 12 აპლიკანტი, რომლებსაც კურსზე ჩარიცხვის შესახებ ეცნობებათ ინფორმაცია ელ-ფოსტით. თუ აპლიკანტების რაოდენობა გადააჭარბებს 12-ს, ისინი გადაეწერებიან მოსაცდელთა რიგში და სასწავლო პროცესში ჩაერთვებიან შემდეგ ეტაპზე.  
შერჩევის კრიტერიუმები: 
    • მოტივაცია
    • ნევროლოგიური პროფილით მუშაობის მინიმუმ 3 წლის გამოცდილება 
    • სარეკომენდაციო წერილი.  
სწავლის საფასური:   სრული კურსი - 3000 ლარი
გადახდის გრაფიკი: 
სწავლების თანხის გადახდა მოხდება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე  თანხის შეტანით  კურსის დაწყებამდე (1-დან 10 სექტემბრამდე).
დასაშვებია თანხის გადახდის შემდეგი ფორმატები:
ა) მთლიანი თანხის ერთიანად ჩარიცხვა; 
ბ) ნახევარი თანხის (1500 ლარი) ჩარიცხვა კურსის დაწყებამდე (1-დან 15 სექტემბრამდე)
    და მეორე ნახევრის (1500 ლარი) ჩარიცხვა - სწავლის შუა პერიოდში (01-იანვრიდან 01- თებერვლამდე); 
გ) მეოთხედი თანხის (750 ლარი) ჩარიცხვა შემდეგ პერიოდებში
    • 1-დან 15 სექტემბრამდე
    • 1-დან 15 ნოემბრამდე
    • 15-იანვრიდან 01- თებერვლამდე
    • 15-მარტიდან  01-აპრილამდე
მაძიებლის მიერ ლექციების გაცდენების შემთხვევაში გადახდილი თანხა უკან აღარ დაბრუნდება; დამატებითი ლექციის ჩატარების შემთხვევაში მაძიებელი გადაიხდის დამატებით საფასურს - თითოეულ შემთხვევაში 95 ლარს.

საბანკო რეკვიზიტები:
სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი:           TBCB GE 22
ანგარიშის ნომერი   GE35 TB79 2823 6080 1000 02
მიმღები: „თ. გელაძის სახელობის საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა“ 
მიზანი:  
გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ - სახელი, გვარი - ეეგ  კურსის სწავლის გადასახადი.
სერტიფიკატი 
სწავლის წარმატებით დასრულების შემდეგ სერტიფიკატის მაძიებელს მიეცემა სასერტიფიკატო გამოცდაზე გასვლის უფლება.
სპეციალიზაციის „ კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია /კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“ სერტიფიკატი მსმენელზე გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას
    • გააჩნია ნევროლოგის/ბავშვთა ნევროლოგის სერტიფიკატი,
    • აქვს მინიმუმ 3 (სამი) წლის პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება,
    • გავლილი აქვს სასწავლო კურსის ყველა მოდული,
    • სასერტიფიკაციო გამოცდაზე მიიღო გამსვლელი ქულა.
 სერტიფიკატის მიღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე მსმენელს სრულად უნდა ჰქონდეს გავლილი ყველა მოდული, წარმოდგენილი უნდა ჰქონდეს მოდულების შესაბამისი პრაქტიკული სამუშაო, გამოცდაზე უნდა მიიღოს 71 და მეტი ქულა. 
საკონტაქტო პირი 
კოორდინატორი - სოფიო კასრაძე
ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის ქართული განყოფილების სასწავლო ცენტრი
მის:  ვაჟა-ფშაველას 83/11, მე-3 სართული, 0186 თბილისი, საქართველო
ელ-ფოსტა:  sofiakas@gmail.com ან  n_tatishvili@hotmail.com  
 

 
For more information please contact us at: info@glae.org.ge