2019 წლის 11-13 ოქტმბერს, ქ. თბილისში, სასტუმრო “ზპ-პალასში” ტარდება კავკასიური საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის სასწავლო კურსი კლინიკურ ეპილეფტოლოგიაში

2019 წლის 11-13 ოქტმბერს, ქ. თბილისში, სასტუმრო "ზპ-პალასში" ტარდება კავკასიური საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის სასწავლო კურსი კლინიკურ ეპილეფტოლოგიაში, რომელიც ორგანიზაბულია ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ევროპული (ILAE-Europe) და ქართული (GLAE) განყოფილებების მიერ. იხ.დამატებითი ინფორმაცია კურსის შესახებ

  1. Announcment
  2. Program
  3. Application

კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფიის“ სასწავლო კურსის მსურველთათვის, 2019-2020 წ.წ

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის ქართული განყოფილების

საგანმანათლებლო ცენტრი

სარეგისტრაციო ფორმა 

გთხოვთ, შევსებული ფორმა გადმოაგზავნთ ორივე მისამართზე:

sofiakas@gmail.com

n_tatishvili@hotmail.com

 

 

 

„კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“, სპეციალიზაციის მაძიებელთათვის 2019-2020 სასწავლო წელი

პროგრამის ხელმძღვანელები:

სოფიო კასრაძე  და ნანა ტატიშვილი

პროგრამის შესახებ:

ეპილეფსიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ქართული განყოფილების (GLAE) სასწავლო პროგრამა „ კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია “  განკუთვნილია სერტიფიცირებული ნევროლოგებისთვის/ბავშვთა ნევროლოგებისთვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები კლინიკურ ელექტროენცეფალოგრაფიაში, სასწავლო კურსისა და სასერტიფიკატო გამოცდების წარმატებულად დასრულების შემდეგ მიიღონ სერტიფიკატი „სპეციალიზაცია – კლინიკური ნეიროფიზიოლოგია/კლინიკური ელექტროენცეფალოგრაფია“.

იხილეთ ტექსტი სრულად